Giới thiệu Venue Homes

Giới thiệu về Venue Stay

Theo Venue Stay: OTAs là đại lý du lịch bán sản phẩm thông qua kênh trực tuyến (Online – O). Các công ty này thường không trực tiếp đưa ra dịch vụ du lịch trực tiếp, mà làm đại lý bán dịch vụ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Kênh bán mà các đại lý này lựa chọn là online. Tất cả các giao dịch từ việc đặt dịch vụ cho đến thanh toán đều được thực hiện online.
Mô hình OTA đã rất phát triển trên thế giới và Việt Nam với các trang như: Booking, Agoda, Expedia, Traveloka, VnTrip, Airbnb…

Ban đang gặp những vấn đề như:

  • Tôi không tìm được đội ngũ tốt để quản lý mảng sale khách sạn, căn hộ.
  • Tôi quá bận nên không có thời gian quản lý các kênh bán phòng online.
  • Tôi không biết các kênh bán phòng Online của mình đã được điều chỉnh một cách hợp lý về giá, các chương trình promotion, các chương trình nội bộ của các OTAs chưa?
  • Tôi muốn mở rộng ra nhiều kênh bán phòng online để tối đa hóa doanh thu, nhưng không biết làm cách nào.
  • Tôi không biết làm cách nào để tăng thứ hạng khách sạn, căn hộ của mình trên các kênh bán phòng.

VENUE STAY SẼ LÀ GIẢI PHÁP CHO BẠN!